دانش و فناوری:

شرکت آیرما پیشرو در زمینه دانش و فناوری است. این شرکت با تولید مقالات علمی و ثبت اختراعات نوآورانه، به توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی کمک می‌کند. آیرما همواره در تلاش است تا با ارائه راهکارهای نوین، افق‌های جدیدی را در صنعت فناوری بگشاید.

گواهی نامه های ثبت اختراع:

مجوزها:

انتشارات: