مدیر گروه صنعتی و معدنی زرین در آیین افتتاح خط تمام ایرانی تولید ورق کبالت از پسماند روی