آیرما در یک نگاه

در راستاي تامين خدمان فني و مهندسي وتجهيزات معدني و به منظور كاهش خروج ارز و در ادامه با گسترش فعاليت‌ها و اهداف و لزوم ايجاد ساختار مديريتي متناسب با فعاليتهاي مهندسي و ساخت، موجب شد كه اين شركت در بخش خصوصي و با نام «شركت بين المللي تحقيقات صنعت ومعدن آيرما» كه به اختصار آيرما ناميده مي‌شود فعاليت خود را آغاز نمايد.

شركت آيرما توانسته است به منظور توسعه و گسترش تكنولوژي و دانش فني روز، در صنايع غير آهني اعم از فلزات كمياب يا وافر، صنايع كاني، صنايع سلولوزي، صنايع شيميايي و در زمينه هاي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي، با داشتن قدرت جذب كارشناسان با تحصيلات و تجارب عالي گوناگون، و برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب به اين مهم دست يابد.

همچنين با توجه به امكان بهره گيري از گروه شركتهاي همكار ايراني و خارجي، آمادگي دارد تا در تمام صنايع فوق الذكر، انواع خدمات مهندسي را با بيشترين دقت و كيفيت انجام دهد.