Saeed Alimi

دسامبر 21, 2012

اتمام دوران دو ساله هیات مدیره آیرما و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اتمام دوران دو ساله هیات مدیره آیرما و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
نوامبر 22, 2012

بازدید مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد

در بازدید آقای مهندس دیودیده از سایت کارگاهی شرکت، ضمن ارائه توضیحات توسط کارشناسان فنی در مورد نحوه پیشرفت کارها، ایشان خواستار همکاری بیش از پیش […]