logo-fa

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسین مشاور بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از اسلوب ها و استانداردهای داخلی و بین المللی به منظور نگارش گزارش های اکتشافی و در نهایت بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ارزیابی ذخایر معدنی، تلاش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشافی در کشور گامی موثر را در این راه بردارد. همچنین تلاش این شرکت در راستای یکسان سازی گزارش ها و ایجاد اعتبار دهی در نگارش گزارشهای اکتشافی با استانداردهای بین المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که گزارش های تهیه شده به عنوان گزارش های مورد اعتماد بانک ها در طرح های توجیه فنی و اقتصادی مورد پذیرش نهایی قرار گیرند. از دیگر ماموریت های این شرکت، تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی است که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تأسیس شده است. شرکت مهندسین مشاور آیرما افتخار دارد ضمن ارج نهادن به حقوق ذینفعان اصلی خود که همانا محققان ایران زمین می باشند، در جهت انجام تعهدات اجتماعی خود که چیزی جز ارزش آفرینی در حوزه صنعت و معدن نخواهد بود، گام بردارد که در این میان، تعهد و تقید به قوانین مادی و معنوی تحقیقات و نیز صداقت، سرلوحه اهداف شرکت می باشد.

مقالات

 • Daneshian, J., Shariati, Sh., & Salsani, A. (2015). Biostratigraphy and Planktonic Foraminiferal Abundances in Phosphate-bearing Pabdeh Formation of the Lar Mountains (South west Iran). Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 278 (2), 175-182.
 • Shariati, Sh., Ramadi, A., & Salsani, A. (2015). Beneficiation of Low – Grade Phosphate Deposits by Combination of Calcination and Shaking Tables: Southwest Iran. Minerals, 5, 367-379.
 • Shariati, Sh., Salsani, A. (2015). DESIGNING AND MODELING MASS -ENERGY BALANCE FOR ROTARY KILN IERMA PHOSPHORIC ACID FACTORY (SOUTH-WEST OF IRAN. Journal of Economics and Engineering, 6, 29-34.
 • Yazdani, A., Shariati, Sh., & Yazdani Chamzini, A. (2014). A risk assessment model based on Fuzzy logic for electricity distribution system asset management. Decision Science Letters, 3(3), 343-352.
 • Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A., Salsani, A., & Tamosaitiene, J. (2014). Proposing a new model for waste dump site selection: case study of Ayerma phosphate mine. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 25(4), 410-419
 • Shariati, Sh. (2014). Underground mine risk assessment by using FMEA in the presence of uncertainty. Decision Science Letters, 3(3), 295-304.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh., Haji Yakhchali, S., & Kazimieras Zavadskas, Z. (2014). Proposing a new methodology for prioritising the investment strategies in the private sector of Iran. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 320-345.
 • Shariati, Sh., Yavari, E., & Yazdani Chamzini, A. (2014). Pollution Rate Assessment in Lead and Zinc Mining Industries RCEE- Research in Civil and Environmental Engineering.
 • Salsani, A., Daneshian, J., Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A & Taheri., M. (2013).Predicting roadheader performance by using artificial neural network. Neural Comput and applic, 24, 1823-1831.
 • Shariati, Sh., Yazdani Chamzini, A & Pourghaffari Bashari, B. (2013). Mining method selection by using an integrated model. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(2), 199-214.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh. (2013). Prioritizing investment in the private sector of Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(12), 4106-4114.
 • Yazdani Chamzini, A., Shariati, Sh. (2013). Selection of material handling equipment system for surface mines by using a combination of fuzzy MCDM models. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5(12), 1501-1511.
 • Shariati, Sh., Aghanabati, S.A., Mousavi Harami, S.R & Modabberi (2011). Assessment of pollution rate caused by the mining industries and processing of Lead and Zinc on the water and soil of Angouran-Dandy region. Geosciences, 21(81), 45-54.
 • شریعتی، ش.; رمادی، آ (۲۰۱۶). بررسی پارامتر­های موثر بر روش میز لرزان در پرعیارسازی خاک فسفات کم عیار. اولین کنفرانس بین ­المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش­ های تلاش.
 • شریعتی، ش.; سلسانی، آ (۲۰۱۶). بررسی تاثیر شرایط محیطی تشکیل فسفات بر فراوانی برخی فرامینیفر­های پلانکتونیک افق فسفاته سازند پابده در کوه لار، جنوب غرب ایران. اولین کنفرانس بین ­المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش­ های تلاش.
 • ضیایی، ش.; رضایی، ب.; شریعتی، ش (۲۰۱۶). شناسایی و خواص ­سنجی فسفات رسوبی کوه لار به منظور پیش ­بینی روش مناسب فرآوری (ص ۱۴- ۱۲). اولین کنفرانس بین­ المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، تهران، Dec 16، مرکز همایش ­های تلاش.
 • شریعتی، شسلسانی، آرمادی، آ (۱۳۹۳). بررسی میکروفاسیس ­ها و محیط رسوبی سازند سروک در چاه دهلران ۲۳ (جنوب غرب ایران) (کتاب چکیده مجموعه مقالات، ص ۸۵۳). سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران، اسفند ۱۳۹۳، سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • شریعتی، شسلسانی، آرمادی، آ (۱۳۹۳). مقایسه روش تخمین ذخیره از نوع مقاطع با روش کریجینگ در ارزیابی ذخیره معدنی کانسار فسفات کوه لار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد (ص ۲۰۳-۱۹۵). پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، مهر ۱۳۹۳، مصلی امام خمینی (ره)
 • رمادی، آ.، نوع پرست، م.، شفائی، س. ض.، قراباغی، م.، شریعتی، شسلسانی، آ.، قنبرزاد دشتی، م (۱۳۹۳). بررسی تاثیر پارامترهای کلکتور و PH در فلوتاسیون کانسنگ فسفاته رسوبی با گانگ کربناته (ص ۱۲۹۵-۱۲۹۱). پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، مهر ۱۳۹۳، مصلی امام خمینی (ره).
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع. (۱۳۹۳)، ارائه یک مدل جدید برای انتخاب محل تخلیه باطله; مطالعه موردی معدن فسفات آیرما. فصلنامه زمین و منابع، شماره ۱۸٫
 • شریعتی، ش.; ضیایی، ش. (۱۳۹۳)، فرآوری فسفات رسوبی و کم عیار به روش فلوتاسیون یک مرحله ­ای. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه لاهیجان به نام زمین شناسی اکتشافی، شماره ۲۳٫
 • یزدانی چمزینی، ع.; شریعتی، ش.; سلسانی، آ. (۱۳۹۲)، پیش­ بینی لرزش زمین با استفاده از مدل ترکیبی رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی (ص ۷۸-۶۹). فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه لاهیجان به نام زمین شناسی اکتشافی، سال ۶٫ شماره ۱٫
 • شریعتی، شیزدانی چمزینی، عسلسانی، آ.، حاجی یخچالی، س (۱۳۹۲). انتخاب روش استخراج با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتب فازی و ویکور (ص ۳۲۱-۳۰۴). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شریعتی، شیزدانی چمزینی، عسلسانی، آپورغفاری، ب (۱۳۹۲). انتخاب ماشین حفر تونل برای پروژه تونل دشت ذهاب با استفاده از روش تاپسیس فازی (ص ۲۹۲-۲۸۹). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دانشیان، ج.، سلسانی، آ.، شریعتی، شآقانباتی، س. ع (۱۳۹۲). تعیین جایگاه چینه شناسی افق فسفاته کوه لار بر اساس فرامینوفرای پلانکتونیک به منظور شناسایی لایه معدنی با ارزش اقتصادی در شمال شرق گچساران (ص ۳۷۹-۳۶۶). هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شریعتی، شیزدانی چمزینی، ع.، حاجی یخچالی، س. (۱۳۹۲). رتبه بندی ریسک در پروژه های ساخت با استفاده از روش ELECTERE Fuzzy: مطالعه موردی پروژه تونل خط ۷ متروی تهران. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ، تهران، بهمن ۱۳۹۲، سالن همایش­ های رازی.
 • یزدانی چمزینی ، عشریعتی، ش.، جهانگیری، م.، بصیری، م. ح (۱۳۹۲). ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه فسفات کوه شیخ هابیل. اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، تهران، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • شریعتی، شیزدانی چمزینی، عپورغفاری، ب (۱۳۹۲). ارائه یک مدل ترکیبی جهت انتخاب روش استخراج مناسب، مطالعه موردی معدن فسفات آیرما در کوه لار. نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، بیرجند، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه بیرجند.
 • شریعتی، شیزدانی چمزینی، عسلسانی، آپورغفاری، ب (۱۳۹۲). انتخاب روش حفر چاه با استفاده از تاکسونومی ELECTRE، TOPSIS و AHP. نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، بیرجند، آذر ۱۳۹۲، دانشگاه بیرجند.
 • دانشیان، ج.، سلسانی، آآقانباتی، س. عشریعتی، ش (۱۳۹۱). بیوزوناسیون سازند پابده بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک به منظور تعیین سن افق­های فسفاته تاقدیس لار (شمال شرق بهبهان). اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان، اسفند ۱۳۹۱، مرکز بین ­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع.; سلسانی، آ (۲۰۱۳). پیش­ بینی لرزش زمین با استفاده از مدل ترکیبی رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی. کنفرانس بین­ المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ۲۰۱۳ Nov 28-27، دانشگاه تبری
 • شریعتی، ش.; یزدانی چمزینی، ع.; سلسانی، آ (۲۰۱۳). رتبه­ بندی ریسک در پروژه­ های تونلسازی با استفاده از روش ترکیبی Fuzzy AHP-Fuzzy Topsis . کنفرانس بین ­المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ۲۰۱۳ Nov 28-27، دانشگاه تبریز.
 • شریعتی، ش.; آقانباتی، س. ع.; موسوی حرمی، س. ر.; مدبری، س.; آدابی، م . ح. (۱۳۹۰)، بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی. فصلنامه علوم زمین، شماره ۸۱٫