پروژه های در حال اجرا

  • انجام عملیات شناسایی- پی‌جویی در پهنه اکتشافی شازند-خمین – گروه صنعتی و معدنی زرین – 1398
  • انجام عملیات شناسایی- پی‌جویی در محدوده های اکتشافی زنجان – شرکت کیمیای زنجان گستران – 1398
  • مدیریت پروژه استخراج و فرآوری معدن زغال کوچکعلی شمالی طبس – شرکت توسعه معادن فلات زرین کیمیا – 1398
  • مدیریت پروژه اکتشاف و استخراج معدن باریت آشتیان – شرکت زرین معدن آسیا – 1398
  • مدیریت پروژه اکتشاف و استخراج معدن سرب و روی قزلجا زنجان – شرکت سیمین معدن قزلجا – 1398