فرآوری

خدمات فرآوری:

  • انجام مطالعات مینرالوگرافی و کانی شناسی نمونه ها و تعیین درجه آزادی
  • تعیین اندیس کار برای قابلیت خردایش مواد معدنی
  • تجزیه سرندی و مطالعات توزیع عناصر مختلف
  • انجام تست های آزمایشگاهی پرعیارسازی شامل کلسیناسیون، فلوتاسیون، لیچینگ و ….
  • ارائه فلوشیت آزمایشگاهی دارای موازنه جرمی
  • ارائه گزارش نهایی