صدور 3.6 میلیارد دلار کالای معدنی تا پایان مردادماه 96