در جلسه هم اندیشی ایمیدرو و خانه معدن ایران مطرح شد: تشکیل کارگروه احیا 500 معدن متروکه