بخش معدن پرو فقط در یک ماه 515 میلیون دلار سرمایه جذب کرد