بازدید دکتر کلانتری از نمایشگاه ایران کانمین و غرفه های خانه معدن ایران