استخراج

خدمات استخراج:

  • تهیه محدوده نهایی معدن، طراحی رمپ ها، برآورد تناژ و عیار قابل استخراج و مکان یابی سنگرهای باطله و مواد معدنی
  • برنامه ریزی تولید و تهیه پوش بک های معدن
  • طراحی سامانه ترابری در معدن و تهیه الگوهای چالزنی و آتشباری
  • انتخاب روش استخراج
  • تعیین میزان ظرفیت استخراج و تعیین عیار حد ماده معدنی
  • تهیه گزارش نهایی استخراج
  • برآورد هزینه ماشین آلات، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مواد مصرفی و تاسیسات معدن
  • انتخاب محل مناسب دپوی ماده معدنی و باطله ها
  • ارزیابی و محاسبه قیمت تمام شده ماده معدنی، هزینه های تولید و سربار