logo-fa

اصلی ترین فعالیت شرکت مهندسین مشاور بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از اسلوب ها و استانداردهای داخلی و بین المللی به منظور نگارش گزارش های اکتشافی و در نهایت بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ارزیابی ذخایر معدنی، تلاش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشافی در کشور گامی موثر را در این راه بردارد. همچنین تلاش این شرکت در راستای یکسان سازی گزارش ها و ایجاد اعتبار دهی در نگارش گزارشهای اکتشافی با استانداردهای بین المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که گزارش های تهیه شده به عنوان گزارش های مورد اعتماد بانک ها در طرح های توجیه فنی و اقتصادی مورد پذیرش نهایی قرار گیرند. از دیگر ماموریت های این شرکت، تحقیقات و اجرای پروژه های عملیاتی است که با بهره جستن از نیروهای انسانی متبحر و متخصص و با درک صحیح از نیازهای بازار ایران و آسیا تأسیس شده است. شرکت مهندسین مشاور آیرما افتخار دارد ضمن ارج نهادن به حقوق ذینفعان اصلی خود که همانا محققان ایران زمین می باشند، در جهت انجام تعهدات اجتماعی خود که چیزی جز ارزش آفرینی در حوزه صنعت و معدن نخواهد بود، گام بردارد که در این میان، تعهد و تقید به قوانین مادی و معنوی تحقیقات و نیز صداقت، سرلوحه اهداف شرکت می باشد.

اکتشاف

خدمات مدیریت امور اکتشافی:
 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات پیجویی و اکتشاف مقدماتی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عملیات اکتشاف تفصیلی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به همراه ارائه گزارش های مطابق با استاندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • مطالعات دورسنجی بر روی رگه ها، هاله های دگرسانی و لایه های معدنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM، ASTER، IRS، SPOT و ….
 • طراحی شبکه حفاری و ترانشه ها
 • تهیه لاگ گمانه ها و ترانشه ها (Logging)
 • مدلسازی کانسار در نرم افزارهای Gemcome و Datamine
 • بررسی پراکندگی عیار و ترسیم منحنی عیار – تناژ در نرم افزارهای Gemcome و Datamine
 • ارزیابی ذخیره کانسارهای معدنی به همراه ارائه گزارش پایان اکتشاف